WARNING ZONE VÀ GOJEK MỞ RA HÀNH TRÌNH “NHẬU ĐẾN NƠI, VỀ ĐẾN CHỐN”
banner

WARNING ZONE VÀ GOJEK MỞ RA HÀNH TRÌNH “NHẬU ĐẾN NƠI, VỀ ĐẾN CHỐN”

Nhằm hưởng ứng khẩu hiệu “Đã uống rượu bia thì không nên lái xe”, Warning Zone cùng Gojek sẽ đặt các trụ totem có mã GIẢM 50% để khuyến khích…

Continue Reading WARNING ZONE VÀ GOJEK MỞ RA HÀNH TRÌNH “NHẬU ĐẾN NƠI, VỀ ĐẾN CHỐN”