WARNING ZONE KẾT HỢP LYP BILLIARDS CLUB: LÊN BIA SẢNG KHOÁI, CHƠI BIDA TỚI NÁI

Theo đuổi phương châm “Đi làm hết sức, đi chơi hết nấc”, Warning Zone không đơn giản là một quán nhậu để Homies tới lên bia nạp năng lượng và…

Continue Reading WARNING ZONE KẾT HỢP LYP BILLIARDS CLUB: LÊN BIA SẢNG KHOÁI, CHƠI BIDA TỚI NÁI