ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 1. ĐIỀU KIỆN – ĐIỀU KHOẢN CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN WARNING ZONE
 2. Phạm vi áp dụng 
 • Điều kiện – Điều khoản (“ĐKĐK”) Chương trình Chăm sóc Khách hàng thân thiết của Công Ty Cổ Phần WARNING ZONE (“Chương Trình”) này được áp dụng đối với Khách hàng thân thiết (“KHTT”), Công Ty Cổ Phần WARNING ZONE và các đối tác (“Đối Tác”) tham gia Chương Trình
 • Công Ty Cổ Phần WARNING ZONE là đơn vị quản lý, vận hành và chịu trách nhiệm triển khai Chương Trình và là Đơn vị chủ quản sở hữu ứng dụng WARNING ZONE. Địa chỉ: Tòa mPlaza, 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: 1900 6096. Email: office@WARNING ZONE.com 
 • KHTT là tất cả các cá nhân từ đủ 18 tuổi trở đăng ký hợp lệ tham gia Chương Trình, sở hữu tài khoản đăng nhập vào app WARNING ZONE (“Tài Khoản”) và đã kích hoạt, sở hữu thẻ khách hàng thân thiết bao gồm thẻ vật lý và/hoặc tài khoản ứng dụng di động WARNING ZONE do Công Ty Cổ Phần WARNING ZONE quản lý vận hành và khai thác hoặc một hình thức khác theo quy định của Chương Trình tùy từng thời điểm.
 • Đối Tác bao gồm các đối tác chiến lược có thỏa thuận với Công Ty Cổ Phần WARNING ZONE và các đối tác khác của Chương Trình. Bằng việc tham gia Chương Trình, KHTT thừa nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với ĐKĐK này và toàn bộ các chính sách của Chương Trình được công bố công khai trên website https://WARNING ZONE.com/ (“Trang Web”). ĐKĐK và các chính sách có thể thay đổi và được cập nhật tùy từng thời điểm mà không cần thông báo trước cho KHTT. Các ĐKĐK cập nhật đó sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi được công bố thay đổi. 

 

 1. WARNING ZONE thu thập 
 • KHTT đồng ý cho Công Ty Cổ Phần WARNING ZONE thu thập, lưu trữ, duy trì và cập nhật các dữ liệu thông tin cá nhân (họ tên, số điện thoại, email, hình ảnh đại diện) do KHTT cung cấp, cập nhật và những thông tin phát sinh (nếu có). 

III. Quyền, trách nhiệm của KHTT, Công Ty Cổ Phần WARNING ZONE và Đối Tác 

 • KHTT sẽ được hưởng các quyền lợi cơ bản của chủ Tài Khoản ứng dụng di động WARNING ZONE và các ưu đãi riêng tùy vào phân hạng KHTT theo nội dung Chương Trình được công bố công khai trên Trang Web và Ứng dụng WARNING ZONE, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền lợi sau:
 • Được tích Điểm (như được định nghĩa tại Mục B của ĐKĐK này) vào Tài Khoản theo tỷ lệ và điều kiện tích Điểm. 
 • Được sử dụng Điểm tích lũy trong Tài Khoản 
 • Tham gia các chương trình khuyến mại/ưu đãi dành riêng cho chủ Tài Khoản ứng dụng di động WARNING ZONE từ Công Ty Cổ Phần WARNING ZONE và/hoặc Đối Tác. 
 • KHTT có quyền truy cập, tra cứu thông tin cá nhân (bao gồm cả chỉnh sửa và cập nhật), Điểm tích lũy trong Tài Khoản thông qua các phương thức khác nhau như ứng dụng WARNING ZONE hoặc tổng đài của Chương Trình (“Tổng Đài”). 
 • KHTT tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các chi phí, thuế, phí, khiếu nại hoặc nợ phải trả (nếu có) phát sinh từ việc KHTT được hưởng các lợi ích từ Chương Trình. 
 • Mỗi cá nhân chỉ được tạo một tài khoản tham gia Chương trình KHTT gắn liền với một số điện thoại. Mỗi KHTT hiểu, cam kết và bảo đảm là chủ sử dụng duy nhất của Tài Khoản ứng dụng di động WARNING ZONE, có trách nhiệm tự bảo mật thông tin Tài Khoản của mình. KHTT không được cung cấp thông tin Tài Khoản của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào không phù hợp với Chương Trình và tự chịu trách nhiệm nếu thực hiện không đúng quy định này. 
 • KHTT không được trao đổi, cho mượn, mua bán Tài Khoản cũng như các quyền lợi KHTT khác phát sinh từ Chương Trình, bao gồm nhưng không giới hạn coupon, voucher, quyền dự thưởng các chương trình khuyến mại dành cho KHTT trên ứng dụng WARNING ZONE. 
 • KHTT tham gia Chương Trình (“Dữ Liệu”) và đồng ý cho Công Ty Cổ Phần WARNING ZONE/Đối Tác sử dụng các Dữ Liệu này cho các mục đích, bao gồm nhưng không giới hạn: phục vụ KHTT thực hiện các giao dịch và sử dụng Điểm theo quy định của Chương Trình, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ mới của Công Ty Cổ Phần WARNING ZONE, Đối Tác. Tất cả các Dữ Liệu sẽ được bảo vệ và được sử dụng theo quy định tại Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin được công bố công khai trên Trang Web và cập nhật tùy từng thời điểm. 
 • Trường hợp thông tin liên hệ (điện thoại/email/địa chỉ,…) của KHTT có thay đổi so với thông tin đã đăng ký với Chương Trình, KHTT có nghĩa vụ cập nhật kịp thời thông tin thay đổi qua Trang Web, Ứng dụng di động WARNING ZONE hoặc Tổng Đài để tránh việc sử dụng Điểm trái quy định của Chương Trình. Công Ty Cổ Phần WARNING ZONE không chịu trách nhiệm đối với các sai sót, mất mát và các thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan đến KHTT do thông tin không được cập nhật kịp thời theo quy định tại ĐKĐK này. 
 • Mọi thông báo/khiếu nại của KHTT đến Công Ty Cổ Phần WARNING ZONE phải được thực hiện thông qua Tổng Đài hoặc Email chính thức của chương trình của Công Ty Cổ Phần WARNING ZONE (office@WARNING ZONE.com). 
 • Công Ty Cổ Phần WARNING ZONE/ Đối Tác có quyền đề nghị KHTT cung cấp thông tin và/hoặc xuất trình giấy tờ cá nhân hợp lệ trước khi sử dụng Điểm và/hoặc được nhận các ưu đãi trong một số trường hợp. 
 • Công Ty Cổ Phần WARNING ZONE có quyền kiểm tra, kiểm soát Tài Khoản KHTT tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng và thực hiện đúng quy định của Chương trình. 
 • Công Ty Cổ Phần WARNING ZONE/ Đối Tác được miễn trách nhiệm trong trường hợp: Hệ thống xử lý dữ liệu, phần mềm, hệ thống truyền tín hiệu gặp sự cố, bị lỗi, bị tấn công hoặc vì bất kỳ lý do khách quan nào khác nằm ngoài khả năng kiểm soát của Công Ty Cổ Phần WARNING ZONE, Đối Tác.
 • Công Ty Cổ Phần WARNING ZONE/Đối Tác được quyền từ chối cung cấp, hủy, truy đòi hoặc thu hồi những ưu đãi, Điểm trong Tài Khoản đã hoặc sẽ nhận được theo các chương trình ưu đãi, khuyến mại mà không cần thông báo trước với KHTT trong các trường hợp: 
 • Công Ty Cổ Phần WARNING ZONE/Đối tác không thể chuyển Điểm/ ưu đãi cho khách hàng do các nguyên nhân khách quan nằm ngoài sự kiểm soát của Công Ty Cổ Phần WARNING ZONE
 • Điểm được ghi có không chính xác, không hợp lệ vào Tài Khoản theo quy định của Chương Trình
 • KHTT vi phạm các quy định của Chương Trình/Chính sách ưu đãi được Công Ty Cổ Phần WARNING ZONE/Đối Tác thông báo tại từng thời điểm; 
 • Trong trường hợp bất khả kháng theo quy định pháp luật. 
 • Công Ty Cổ Phần WARNING ZONE và Đối Tác có các quyền chuyển nhượng, chuyển giao dưới bất kỳ hình thức nào, toàn bộ hoặc một phần quyền và nghĩa vụ phát sinh từ Chương Trình cho bất kỳ bên thứ ba theo sự lựa chọn của mình bằng việc thông báo cho KHTT. 
 • Ngoại trừ các cam kết bảo đảm quyền lợi KHTT liên quan đến số Điểm đã tích lũy hợp lệ từ Chương Trình trong Tài Khoản, Công Ty Cổ Phần WARNING ZONE không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại, dù trực tiếp hay gián tiếp của KHTT liên quan đến các chương trình ưu đãi khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc Đối Tác dừng chương trình ưu đãi, hoặc thu hồi hay giới hạn bất kỳ dịch vụ, quyền lợi hoặc ưu đãi nào; hay trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật. 

 

 1. Điểm, tích lũy và sử dụng Điểm
 • Điểm trong Tài Khoản của KHTT (“Điểm”) được dùng như một khoản bù trừ vào tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ (trước VAT) được tiêu dùng trong Chương Trình nhưng không được chuyển đổi thành tiền mặt, không được tặng, cho, thừa kế, chuyển nhượng dưới mọi hình thức. 
 • Tất cả Điểm đang có khiếu nại, tranh chấp sẽ không được sử dụng trong thời gian giải quyết khiếu nại, tranh chấp. 
 • Thời hạn sử dụng Điểm: Điểm tích lũy trên Tài khoản ứng dụng trong một quý sẽ hết hạn vào ngày cuối cùng của quý tiếp theo. 
 • Các điều kiện liên quan (giá trị tích Điểm, tỷ lệ quy đổi Điểm,…) và quy trình thủ tục tích Điểm, tiêu Điểm hoặc tính năng khác được tích hợp trên Tài Khoản tại từng thời điểm sẽ tuân thủ theo từng chính sách cụ thể được Công Ty Cổ Phần WARNING ZONE công bố công khai trên Trang Web và ứng dụng di động WARNING ZONE. 

 

 1. Chấm dứt quyền KHTT 

Quyền KHTT theo Chương Trình có giá trị vô thời hạn trừ khi bị chấm dứt trong những trường hợp sau: 

 • KHTT gửi yêu cầu chấm dứt cho Công Ty Cổ Phần WARNING ZONE qua địa chỉ liên lạc/email chính thức của Chương Trình được đăng tải tại Trang Web. 
 • KHTT cố ý sử dụng Tài Khoản sai quy định của Chương Trình và vi phạm ĐKĐK này. 
 • KHTT qua đời hoặc các trường hợp chấm dứt khác theo quy định của pháp luật;
 • Khi Chương Trình chấm dứt vì bất cứ lý do gì. Chấm dứt trong các trường hợp khác theo quy định của Chương Trình và ĐKĐK này. 
 • Các trường hợp được coi là dùng sai mục đích của Tài Khoản khách hàng thân thiết WARNING ZONE, bao gồm nhưng không giới hạn các hành động cho mượn, trao đổi, mua bán tài khoản/voucher/coupon/điểm tích lũy và các giao dịch mua bán khác không phải dịch vụ do WARNING ZONE cung cấp. Nếu chủ Tài Khoản bị phát hiện thực hiện một trong các hành động trên, Công Ty Cổ Phần WARNING ZONE có quyền đơn phương chấm dứt quyền KHTT của Tài Khoản đó. 

 

 1. Điều khoản chung 
 • Tùy thuộc điều kiện thực tế, ĐKĐK của Chương Trình và các chính sách khác được công bố trên Trang Web và trên ứng dụng di động WARNING ZONE có thể được sửa đổi/điều chỉnh/chấm dứt theo quyết định riêng của Công Ty Cổ Phần WARNING ZONE hoặc theo yêu cầu của Đối Tác và sẽ được thông báo cho KHTT trên Trang Web. 
 • Giải quyết tranh chấp: ĐKĐK này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến ĐKĐK này sẽ được các bên cố gắng giải quyết thông qua thương lượng. Trường hợp thương lượng đàm phán không thành công trong vòng 30 (ba mươi) ngày, các Bên sẽ có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. 

 

 1. CHÍNH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN WARNING ZONE

Nhằm giúp gia tăng quyền lợi của khách hàng khi sở hữu Tài khoản ứng dụng/Thẻ Khách hàng thân thiết WARNING ZONE, Công Ty Cổ Phần WARNING ZONE xin thông báo tới chủ tài khoản ứng dụng/ thẻ một số điều chỉnh, bổ sung trong Chính sách khách hàng thân thiết WARNING ZONE. 

 

 1. Cơ chế tích lũy điểm vào tài khoản ứng dụng/thẻ 

Chủ tài khoản ứng dụng/thẻ khách hàng thân thiết WARNING ZONE khi đến các nhà hàng của các thương hiệu sử dụng dịch vụ sẽ được tích lũy điểm theo cơ chế: 

Lưu ý: 

 • Ưu đãi sinh nhật được áp dụng trong đúng tháng sinh nhật của khách hàng.
 • Số điểm tích lũy vào tài khoản ứng dụng/thẻ được tính trên tổng giá trị thực trả trước VAT của hóa đơn. 
 • Cơ chế tích lũy điểm, tích điểm nâng hạng của ứng dụng và thẻ là giống nhau. 
 • Những voucher mà khách hàng mua của những đối tác thứ ba như: Grab Dine In, Got It … thì không được tích điểm (tích Ví) và Tích điểm thăng hạng. Chỉ tích trên phần tiền thực trả sau khi đã loại trừ hết các loại coupon/voucher. 

 

 1. Cơ chế sử dụng điểm tích lũy quy đổi sang coupon trên ứng dụng 

Khách hàng sử dụng điểm tích lũy để quy đổi sang các coupon: bao gồm: 

 • Coupon mệnh giá tiền; Coupon tặng món; Coupon/Voucher ưu đãi của đối tác; Combo quà tặng. 
 • Các coupon/voucher có tỉ lệ quy đổi, thời hạn sử dụng và địa điểm sử dụng khác nhau. 

Khách hàng cần đọc kỹ nội dung điều kiện áp dụng của từng chương trình trước khi tiến hành đổi điểm. WARNING ZONE không có trách nhiệm hoàn trả điểm sau khi khách hàng đã thực hiện đổi điểm trên ứng dụng. 

 • Ngoài ra, hệ thống cũng gửi tặng trực tiếp cho khách hàng các coupon/voucher qua hình thức thả ví (Khách hàng không cần thực hiện thao tác đổi điểm tích lũy để nhận được ưu đãi) 
 • 1 điểm = 100.000 VNĐ 

 

III. Cơ chế sử dụng coupon trên ứng dụng 

 • Đối với coupon tặng món, mệnh giá tiền hay các ưu đãi khác mà khách hàng đã có/ đã đổi trên ứng dụng di động WARNING ZONE, khách hàng vui lòng đưa mã code/QR code cho nhân viên kiểm tra và áp dụng trước khi in Hóa đơn tạm tính. 
 • Sau khi sử dụng coupon có trên ứng dụng, khách hàng thành viên vẫn được tích lũy nâng hạng và tích lũy điểm(tích ví) tính trên số tiền khách hàng thực trả trước VAT sau khi giảm trừ coupon/voucher. 

Ví dụ 1 (Áp dụng coupon mệnh giá tiền): Giá trị của hóa đơn trước VAT là 900,000đ. Khách hàng lựa chọn sử dụng coupon mệnh giá tiền 200,000đ để thanh toán. Số tiền được phép giảm trừ bằng coupon trước VAT là 700,000đ. Và số điểm khách hàng tích lũy được là 7 điểm 

 

 1. Cơ chế nâng hạng thành viên 
 • Sau khi đăng ký thành viên thành công, khách hàng sẽ ở hạng Member. Khách hàng thành viên lên hạng theo thứ tự từ: Member, Silver, đến Gold, sau đó đến Platinum theo các hạng mức tiêu dùng như trong bảng trên. 
 • Nếu khách hàng ở hạng Member tài khoản 0 VNĐ, có tiêu dùng 1 lần giá trị hóa đơn 100.000.000 VNĐ trở lên, khách hàng sẽ được nâng thẳng lên hạng Platinum. 

 

 1. Nguyên tắc mở và sử dụng tài khoản 
 • Mỗi khách hàng chỉ có 01 tài khoản tương ứng với 01 số điện thoại trên ứng dụng di động WARNING ZONE.
 • Với khách hàng sử dụng ứng dụng, cần cập nhật chính xác địa chỉ Email, sinh nhật trong tài khoản WARNING ZONE của khách hàng để được sử dụng quyền lợi tiêu điểm và một số đặc quyền khác. 
 • Khách hàng cần xuất trình tài khoản WARNING ZONE trên điện thoại di dộng tại thời điểm giao dịch để được tích lũy và sử dụng điểm. 

 

 1. Phân loại hạng thành viên 

Điều kiện phân hạng: 

 • Hạng Member: là khách hàng sở hữu tài khoản WARNING ZONE đã được kích hoạt và có tổng giá trị tiêu dùng tích lũy dưới 20 triệu đồng
 • Hạng Silver: là khách hàng sở hữu tài khoản WARNING ZONE đã được kích hoạt và có tổng giá trị tiêu dùng tích lũy từ 20 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc có điểm tích lũy trên 200 điểm
 • Hạng Gold: là khách hàng sở hữu tài khoản WARNING ZONE đã được kích hoạt và có tổng giá trị tiêu dùng tích lũy từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng hoặc có điểm tích lũy trên 500 điểm
 • Hạng Platinum: là khách hàng sở hữu tài khoản WARNING ZONE đã được kích hoạt và có tổng giá trị tiêu dùng tích lũy từ 100 triệu đồng trở lên hoặc có điểm tích lũy trên 1000 điểm

Lưu ý: 

 • Ngay sau khi đăng ký tài khoản WARNING ZONE thành công, khách hàng sẽ ở hạng Member. Nếu khách hàng ở hạng Member ví điểm tích lũy 0 điểm, có tiêu dùng một lần với giá trị hóa đơn từ 100 triệu đồng trở lên, khách hàng sẽ được nâng lên hạng Platinum. 
 • Hạng thẻ của khách hàng được duy trì không thời hạn. 
 • Giá trị tích lũy nâng hạng là giá trị hóa đơn sau khi trừ đi các khuyến mại, chiết khấu hợp lệ và là giá trị trước thuế VAT. 

 

VII. Quyền lợi của chủ thẻ/tài khoản ứng dụng di động WARNING ZONE 

 • Quyền lợi của các hạng thẻ:

Member: 

 • Hạng member chưa nhận được quyền lợi giảm giá từ WARNING ZONE
 • Khách hàng có thể tham gia những chương trình offline hoặc online tại quán để được tích điểm.

Silver: 

 • Hạng Silver được giảm 5% hóa đơn 
 • Hạng Silver được giảm 10% hóa đơn khi có sinh nhật trong tháng 

Gold:

 • Hạng Gold được giảm 8% hóa đơn 
 • Hạng Gold được giảm 10% hóa đơn khi có sinh nhật trong tháng 

Platinum:

 • Hạng Platinum được giảm 10% hóa đơn 
 • Hạng Platinum được giảm 15% hóa đơn khi có sinh nhật trong tháng
 • Mỗi năm khách hàng cần chi tiêu tối thiểu 50.000.000đ hoặc tích lũy đủ 50.000 điểm để giữ hạng Platinum và nhận được những khuyến mãi hấp dẫn, quà tặng giá trị từ WARNING ZONE

Lưu ý: 

 • Trừ hạng Platinum, các hạng khác khi tham gia các chương trình ưu đãi đổi điểm, khi sử dụng hết điểm khách hàng sẽ không bị rớt hạng. 

 

 • Tích điểm và sử dụng điểm theo cơ chế chung thống nhất cho cả 04 hạng thẻ (Hạng Member, Silver, Gold, Platinum) và theo quy định của trong từng thời kỳ.
 • Tham gia các chương trình quay số trúng thưởng (nếu có). Được nhận thông tin về các chương trình qua Email khách hàng đăng ký, qua thông báo trên Ứng dụng di động WARNING ZONE và trên trang Web chính thức của chương trình.
 • Được hưởng các ưu đãi đặc quyền dành riêng cho chủ tài khoản WARNING ZONE theo quy định của chương trình trong từng thời kỳ. 

 

Xin trân trọng cảm ơn quý khách đã đồng hành cùng WARNING ZONE!